University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Icelandic Online Dictionary and Readings

Sverrir Hólmarsson; Sanders, Christopher; Tucker, John / Íslensk-ensk orðabók (1989)

    [p. 520]  

[Section]

  [p. 521]  

Skammstafanaskrá

List of Common Icelandic Abbreviations

Þessi skrá er fyrst og fremst ætluð enskumælandi notendum bókarinnar. Þess vegna hefur ekki verið reynt að telja upp öll hin fjölmörgu afbrigði þeirra ensku skammstafana sem samsvara þeim íslensku. Í samræmi við þá reglu sem viðhöfð er í meginmáli orðabókarinnar er öllum punktum sleppt í enskum skammstöfunum.

This list is intended principally for the English-speaking user. No attempt is made to register all the variant forms of the English equivalents of the Icelandic abbreviations. In accordance with the editorial practice in the body of the dictionary, all periods are omitted in the English abbreviations.

A
A. austur east E
AA AA-samtökin Alcoholics Anonymous
A.B., AB Almenna bókafélagið (Icelandic publishing house)
ab. fn. afturbeygt fornafn reflexive pronoun refl pron
Abl. Alþýðubandalag The People's Alliance
afl. afleiddur derivative
afn. afturbeygt fornafn reflexive pronoun refl pron
Ak. Akureyri, Akranes
alg. algengur common
alm. almennur general
Alþ. Alþingi Althing, the Icelandic Parliament
Alþbl. Alþýðublaðið (Icelandic newspaper)
alþjóðl. alþjóðlegur international intl
alþm. alþingismaður Member of the Althing MP
Alþt. Alþingistíðindi Proceedings of the Althing
a.m.k. að minnsta kosti at least
a.n. að neðan below
andl. andlag object obj
andr. andræður antonymous
a.n.l. að nokkru leyti partly
ao. atviksorð adverb adv
a.o. að ofan above
ap., apr. apríl(mánuður) April Apr
  [p. 522]   arab. arabíska, arabískur Arabic Ar
ASA east-southeast ESE
ASÍ Alþýðusamband Íslands Icelandic Federation of Labor
A. Skaft. Austur-Skaftafellssýsla
ath. athuga note well NB
aths. athugasemd comment
atr. atriði item
au. aurar 1/100 of the Icelandic króna
Á
áb. ábyrgðarmaður guarantor
ábfn. ábendingarfornafn demonstrative pronoun demon pron
ábm. ábyrgðarmaður guarantor
áfn. ábendingarfornafn demonstrative pronoun demon pron
ág. ágúst(mánuður) August Aug
áhrs. áhrifssögn transitive verb trans v
ákv. gr. ákveðinn greinir definite article def art
áls. áhrifslaus sögn intransitive verb intrans v
árd. árdegis before noon (ante meridiem) am
árg. árgangur volume vol
ás. áhrifssögn transitive verb trans v
ÁTVR Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins State Liquor and Tobacco Monopoly
B
B.A. Baccalaureus artium Bachelor of Arts BA
Barð. Barðastrandarsýsla
Bbs. Borgarbókasafn Reykjavíkur Reykjavík City Library
bd. bindi volume vol
bh. boðháttur vocative voc
BHM Bandalag háskólamanna Confederation of University Graduates
bifr. bifreið(ar) automobile
BÍL Bandalag íslenskra listamanna Federation of Icelandic Artists
bl. barnlaus childless
bl. blað newspaper
blm. blaðamaður journalist
bls. blaðsíða page p
Borg. Borgarfjarðarsýsla
bp. biskup bishop
brbl. bráðabirgðalög provisional law
B.S., B.Sc. Baccalaureus Scientiarum Bachelor of Science BSc
  [p. 523]   BSRB Bandalag starfsmanna ríkis og bæja Federation of State and Municipal Employees
D
d. dáinn deceased
d. danska Danish
d. dóttir daughter
dan. danska, danskur Danish Dan
Danm. Danmörk Denmark
DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna Old Seamen's Home
dB desíbel decibel dB
dd. dauðadagur, dánardægur day of death
des. desember(mánuður) December Dec
DI (Dipl. Isl.) Diplomatarium Islandicum
dl desílítri 1/10 liter/(UK) litre
dm desímetri 1/10 meter/(UK) metre
do. ditto (sami, sama) ditto do
dós. dósent associate professor (UK) reader
dr. doktor doctor of philosophy PhD
E
e. enska, enskur English Eng
e-a einhverja, einhverra somebody, some, of some
e-ar einhverjar, einhverrar somebody, some, of some
E.B. Evrópubandalagið European Community EC
E.B.E. Efnahagsbandalag Evrópu European Economic Community, Common Market EEC
Ed. efri deild (alþingis) upper house (of the Althing)
e-ð eitthvað something sth
ef. eignarfall possessive poss
efn. eignarfornafn possessive pronoun poss pron
e.h. eftir hádegi after noon (post meridiem) pm
e-i einhverri somebody, some
eiginl. eiginlega in fact, actually
einsk. eins konar a sort of, some sort of
e.k. einhvers konar, eins konar a sort of, some sort of
e.Kr. eftir Krists burð after Christ (anno Domini) AD
e-m einhverjum somebody, some
e-n einhvern somebody, some
ennfr. enn fremur further, furthermore
  [p. 524]   ens. enska, enskur English Eng
ER Evrópuráðið Council of Europe
e-r einhver somebody, some
erl. erlendur foreign
ES. eftirskrift postscript PS
e-s einhvers somebody's, of some
est. efsta stig, hástig superlative superl
et. eintala singular sing
e-t eitthvert some
e.t.v. ef til vill perhaps
e-u einhverju some
Eyf., Eyjafj. Eyjafjarðarsýsla
e.þ.h. eða þess háttar or sth like that
e.þ.u.l. eða því um líkt or sth like that
F
f. faðir father
f. fyrir for
f. fæddur born
f.a.s. frítt að skipshlið free alongside ship FAS
feb., febr. febrúar(mánuður) February Feb
ferm. fermetri square meter/(UK) metre sq m
fél. félag society
fél. félagi member
fh. framsöguháttur indicative (mood) indic
f.h. fyrir hádegi before noon (ante meridiem) am
f.h. fyrir hönd on behalf of
f.hl. fyrri hluti first part
fi. finnska, finnskur Finnish Fin
fid. fimmtudagur Thursday Thur
Ferðafélag Íslands The Touring Club of Iceland
FÍB Félag íslenskra bifreiðaeigenda Icelandic Automobile Association
FÍH Félag íslenskra hljóðfæraleikara Association of Icelandic Musicians
FÍM Félag íslenskra myndlistarmanna Association of Icelandic Artists
f.Kr. fyrir Krists burð before Christ BC
fl. fleira more
flt. fleirtala plural pl
fltr. fulltrúi representative rep
fn. fornafn pronoun pron
fob., f.o.b. free on board FOB
fol. folio folio fol
for. foreldrar parents
  [p. 525]   form. formaður chairman, chairwoman, chairperson
forsk. forskeyti prefix pref
fr. frú Ms, Mrs
fr. ungfrú Ms, Miss
fr. franska, franskur French Fr
frh. framhald continued cont
FRÍ Frjálsíþróttasamband Íslands Athletics Association of Iceland
frk. fröken Miss
frl. frumlag subject subj
frsm. framsögumaður proposer
frt. framtíð future (tense) fut
frv. frumvarp bill
fs. forsetning preposition prep
fsh. framsöguháttur indicative (mood) indic
fskj. fylgiskjal enclosure encl
fsl. forsetningarliður prepositional phrase
ft. fleirtala plural pl
ftr. fulltrúi representative rep
fulltr. fulltrúi representative rep
fv. fyrrverandi ex-, former
fyrrn. fyrrnefndur aforementioned, above-mentioned
fyrrv. fyrrverandi ex-, former
Fær. Færeyjar Faroe Islands
fær. færeyska, færeyskur Faroese
föd. föstudagur Friday Fri
G
g gramm gram (UK) gramme g
g. gift(ur) married m
germ. germanska, germanskur Germanic
GK Gullbringu- og Kjósarsýslur
gm. germynd active (voice)
gotn. gotneska, gotneskur Gothic
gr. gramm gram (UK) gramme g
gr. greinir article
gr. gríska Greek Gr
grænl. grænlenska, grænlenskur Greenlandic
G.t., G.T. Gamla testamenti Old Testament OT
Gull., Gullbr. Gullbringusýsla
H
h hektó- (hundraðfalt) hecto-
h. hvorugkyn neuter n
  [p. 526]   h. hæð floor
h. hægri right r
ha hektari hectare
ha hestafl horsepower hp
Hbs. Háskólabókasafn University Library
hdr. handrit MS
hdr. hundrað hundred
hebr. hebreska, hebreskur Hebrew Heb
he hitaeining(ar) calorie(s) cal
Hf. Hafnarfjörður
hf., h.f., h/f hlutafélag incorporated company (UK), limited company, public limited company inc, ltd, plc
hg hektógramm hectogram (UK) hectogramme hg
H.H. Hans/Hennar Hátign His/Her Majesty HM
H.Í. Háskóli Íslands University of Iceland
HÍB Hið íslenska bókmenntafélag The Icelandic Literature Society
HÍK Hið íslenska kennarafélag The Icelandic Teachers' Union
hk. hvorugkyn neuter n
hl hektólítri hectoliter (UK) hectolitre hl
hl. hluti part
hlst. hliðstæður comparable, analogous
HR Hæstiréttur Supreme Court
hr. herra mister Mr
hst. hástig superlative superl
h.u.b. hér um bil approximately approx
Hún. Húnavatnssýsla (-sýslur)
hv. háttvirtur, hæstvirtur honorable (UK) honourable
hvk. hvorugkyn neuter n
hestöfl horse power hp
höf. höfundur author
I
ie. indóevrópska, indóevrópskur Indo-European
indv. indverska, indverskur Indian Ind
ISK íslensk króna Icelandic króna Icel kr
Í
íb. íbúi inhabitant
ír. írska, írskur Irish Ir
ÍSAL Íslenska álfélagið Icelandic Aluminum Company
  [p. 527]   Ísf. Ísafjarðarsýsla, Ísafjörður
ÍSÍ Íþróttasamband Íslands Icelandic Sports Association
ísl. íslenskur, íslenska Icelandic Icel
ít. ítalska, ítalskur Italian It
J
jan. janúar(mánuður) January Jan
júl. júlí(mánuður) July Jul
jún. júní(mánuður) June Jun
K
k kíló- kilo k
k. karlkyn masculine (gender) m
kap. kapítuli chapter ch
kaupf. kaupfélag co-operative co-op
Kefl. Keflavík
kf. kaupfélag co-operative co-op
KFUK Kristilegt félag ungra kvenna Young Women's Christian Association YWCA
KFUM Kristilegt félag ungra manna Young Men's Christian Association YMCA
kg kílógramm kilogram (UK) kilogramme kg
kgl. konunglegur royal R
k.h. kona hans his wife
Kh., Khöfn Kaupmannahöfn Copenhagen
KHÍ Kennaraháskóli Íslands Icelandic Institute of Education
Kennarasamband Íslands Icelandic Teachers' Organization
kínv. kínverska, kínverskur Chinese Chin
Kjós. Kjósarsýsla
kk. karlkyn masculine (gender) m
KKÍ Körfuknattleikssamband Íslands Icelandic Basketball Association
kl. klukka(n) o'clock
klst. klukkustund hour h
klt. klukkutími hour h
km. kílómetri kilometer (UK) kilometre km
Kóp. Kópavogur
KR Knattspyrnufélag Reykjavíkur Reykjavík Football Club
Kr. Kristur Christ Chr
kr. króna
  [p. 528]   KSÍ Knattspyrnusamband Íslands Icelandic Football Association
kv. kvenkyn feminine (gender) f
kv. kvæði poem
kv. kvæntur married m
kW kílóvatt kilowatt kW
kWh kílóvattstund kilowatt hour KWh
kvk. kvenkyn feminine (gender) f
L
l lítri liter (UK) litre l
l. látinn deceased d
l. lýsingarorð adjective adj
L.A. Leikfélag Akureyrar Akureyri Theatre Company
lat. latína Latin Lat
latn. latneskur Latin Lat
Lbs. Landsbókasafn National Library
ld. laugardagur Saturday Sat
lh. nt. lýsingarháttur nútíðar present participle prp
lh. þt. lýsingarháttur þátíðar past participle pp
L.Í. Læknafélag Íslands Icelandic Medical Association
líkl. líklega probably prob
LÍN Lánasjóður íslenskra námsmanna Icelandic Student Loan Fund
L.Í.Ú. Landssamband íslenskra útvegsmanna The Federation of Icelandic Fishing Vessel Owners
L.Í.V. Landssamband íslenskra verslunarmanna The Icelandic Store and Office Workers' Federation
lo. lýsingarorð adjective adj
L.R. Leikfélag Reykjavíkur Reykjavík Theatre Company
lv. línuveiðari line-fishing boat
M
m metri meter (UK) metre m
m. milli- (einn þúsandasti hluti) milli-
m. móðir mother
m. mynd figure fig
m. mynd illustration ill
m., m/ með with w/
MA Menntaskólinn á Akureyri Akureyri Grammar School
MA, M.A. Magister artium Master of Arts MA
ma millíamper (1/1000 úr amperi) milliampere ma
  [p. 529]   m.a. meðal annars, meðal annarra among other things
m.a.o. meðal annarra orða by the way
m.a.s. meira að segja what's more, even
mád. mánudagur Monday Mon
málfr. málfræði grammar gram
máll. mállýska dialect dial
mán. mánuður month m
mb., m.b., m/b mótorbátur motorboat MV
Mbl. Morgunblaðið (Icelandic newspaper)
ME Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir Grammar School
MFA Menningar- og fræðslusamband alþýðu Workers' Educational Association WEA
m.fl. með fleiru and other things, inter alia
mg millígramm milligram (UK) milligramme mg
mgr. málsgrein sentence, clause
m.h. maður hennar her husband
MH Menntaskólinn við Hamrahlíð Hamrahlíð Grammar School
Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður Grammar School
mín. mínúta minute m
MÍR Menningartengsl Íslands og Ráðstjórnarríkjanna The Iceland-USSR Friendship Society
MK Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur Grammar School
ML Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn Grammar School
mm millímetri millimeter (UK) millimetre mm
mm. miðmynd middle voice
m.m. með meiru and other things
MR Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík Grammar School
mr/s megarið á sekúndu (milljón sveiflur á sekúndu) megacycles per second
ms., m.s., m/s mótorskip motorship M/S
MS Menntaskólinn við Sund Sund Grammar School
msk. matskeið tablespoon tbs
mst. miðstig comparative compar
m.t.t. með tilliti til with reference to
Múl. Múlasýsla
MW megawatt megawatt MW
mvd. miðvikudagur Wednesday Wed
Mýr. Mýrasýsla
m.ö.o. með öðrum orðum in other words
  [p. 530]   N
N. norður north N
n. nafnorð noun n
n. norður north N
n. nefnd committee
n. norska, norskur Norwegian Norw
NA norðaustur northeast NE
n.á. næsta ár next year
nál. nefndarálit committee report
n.br. norðlæg breidd north latitude N lat
Nd. neðri deild (alþingis) lower house (of the Althing)
nf. nefnifall nominative nom
nfl. nefnilega namely viz
nh. nafnháttur nominative nom
N-Ís. Norður-Ísafjarðarsýsla
nk. næstkomandi following
Nl. Norðurland North Iceland
nl. nefnilega namely
nl. norðlægur northerly
nlt. núliðin tíð present perfect pres perf
nm. neðanmáls in a footnote
n.m. næsta mánaðar of next month
nmgr. neðanmálsgrein footnote
N.-Múl. Norður-Múlasýsla
NNA norðnorðaustur north-northeast NNE
nnr. nafnnúmer ID-number
NNV norðnorðvestur north-northwest NNW
no. nafnorð noun n
no. norska, norskur Norwegian Norw
no. númer number no
Nor. Noregur Norway Norw
norr. norrænn Nordic
nóv. nóvember(mánuður) November Nov
nr. númer number no
nt. nútíð present (tense) pres
N.t., N.T. Nýja testamenti New Testament NT
núv. núverandi present
NV norðvestur northwest NW
N.-Þing. Norður-Þingeyjarsýsla
O
o.a. og aðrir, og annað and others, and other things et al.
o.á., o.áfr. og áfram following page(s) f/ff
o.fl. og fleiri, og fleira and others, and other things
  [p. 531]   okt. október(mánuður) October Oct
o.m.fl. og margir fleiri, og margt fleira and many more, and many other things
o.s.frv. og svo framvegis and so on etc
o.þ.h. og þess háttar and things like that
o.þ.l., o.þl. og því (um) líkt and things like that
Ó
óákv. óákveðinn indefinite indef
ób. óbeygjanlegur indeclinable indecl
ófn. óákveðið fornafn indefinite pronoun indef pron
óg. ógiftur unmarried
ókv. ókvæntur unmarried
ÓL Ólympíuleikar Olympic Games
óp. ópersónulegur impersonal impers
P
p. persóna person
pfn. persónufornafn personal pronoun pers pron
port., portúgalska, portúgalskur Portuguese Port
pól. pólska, pólskur Polish Pol
pr. prentaður printed
pr. prentun printing
pr. prestur vicar, priest
pr. próf examination exam
próf. prófessor professor Prof
prós. prósent
pr.pr. per prókúru (fyrir hönd, í umboði) by delegation to pp
prsm. prentsmiðja printing press
P.S., p.s. post scriptum, eftirskrift, viðbót (í sendibréfi) postscript PS
pt. punktar, punktastærð (í prentiðn) point (in printing)
R
R. Reykjavík
Rang. Rangárvallasýsla
RARIK Rafmagnsveitur ríkisins State Electric Power Works
ráðh. ráðherra minister Min
rgj. reglugerð regulation reg
rh. ráðherra minister Min
  [p. 532]   RKÍ Rauði kross Íslands Icelandic Red Cross
RLR Rannsóknarlögregla ríkisins Criminal Investigation Department
rn. ráðuneyti ministry Min
rúml. rúmlega, approximately approx
rúmm. rúmmetri cubic meter/(UK) metre cu m
rússn. rússneska, rússneskur Russian Rus
RÚV Ríkisútvarpið State Broadcasting Company
Rv., Rvík, Rvk Reykjavík
S
s sekúnda second sec
S. suður south S
s. sagnorð verb v
s. síða page p
s. sonur son s
SA suðaustur southeast SE
sams. samsetning, samsettur compound word comp
samþ. samþykkt, samþykkur agreed
s.á. sama ár same year
SÁÁ Samtök áhugafólks um áfengisvandamálið League of Sober Citizens
sál. sálaður, sálugi deceased decd
SÁM Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi The Árni Magnússon Institute in Iceland
s.b. sterk beyging strong declension
sbr. samanber compare cf
s.br. suðlæg breidd South latitude S Lat
sd. síðdegis after noon (post meridiem) pm
sd. sunnudagur Sunday Sun
s.d. sama dag same day
sek. sekúnda second sec
sekl sekúndulítri liter per second (UK) litre per second
sennil. sennilega probably prob
sf. sagnfylling complement
sfn. spurnarfornafn interrogative pronoun inter pron
sg sentígramm centigram (UK) centigramme cg
Sg. sagnorð verb v
S.H. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna Icelandic Freezing Plants' Corporation
SHÍ Stúdentaráð Háskóla Íslands The National Union of Icelandic Students
s.hl. síðari hluti latter part
shlj. samhljóða identical
  [p. 533]   Siglf. Siglufjörður
sign. signature sig
Skáksamband Íslands Icelandic Chess Association
síðarn. síðarnefndur latter
SÍNE Samband íslenskra námsmanna erlendis Federation of Icelandic Students Abroad
SÍS Samband íslenskra samvinnufélaga Federation of Iceland Co-operative Societies
sk. skoska, skoskur Scottish Sc
s.k. svo kallaður so-called
Skaft. Skaftafellssýsla
Skag. Skagafjörður
skál. skáletur italic type ital
skr. skrifað(ur) written
skrststj. skrifstofustjóri office manager
skt. skildagatíð conditional (tense) condit
skv. samkvæmt according to
skst. skammstafað abbreviated abbr
skst. skammstöfun abbreviation abbr
sl sentílítri centiliter (UK) centilitre cl
Sl. Suðurland South Iceland
sl. síðastliðinn last
sl. sleppa, sleppt omit, omitted
sl. suðlægur southerly
sm sentímetri centimeter (UK) centimetre cm
S.-Múl. Suður-Múlasýsla
so. sagnorð verb v
S.ó svar óskast please reply RSVP
sp. spurning question ques
sp. spænska, spænskur Spanish Sp
SR Síldarverksmiðjur ríkisins State Herring Plants
sr. séra Reverend Rev
s.s. sama sem same as
SSA suðsuðaustur south-southeast SSE
SSÍ Sundsamband Íslands Icelandic Swimming Association
SSSR Sojuz sovetskih socalisticheskih respublik, Samband sovéskra sósíalískra lýðvelda Union of Soviet Socialist Republics USSR
s.st. sama stað at the same place
SSV suðsuðvestur south-southwest SSW
st. samtenging conjunction conj
st. sankti saint St
st. staddur located loc
st. staður location loc
st. stig degree deg
STEF Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar The Performing Rights Society of Iceland
st.f. staðinn fyrir instead of
stjskr. stjórnarskrá constitution const
  [p. 534]   Stjt., Stj.tíð. Stjórnartíðindi
stk. stykki piece
stud. studiosus (nemi) student
S.U.F. Samband ungra framsóknarmanna Federation of Young Progressives
S.U.J. Samband ungra jafnaðarmanna Socialdemocratic Youth
S.U.S. Samband ungra sjálfstæðismanna National Youth Organization of The Independence Party
SV suðvestur southwest SW
Sþ. Sameinað þing the combined houses (of the Althing)
sþ. samþykkt agreed on
S.Þ. Sameinuðu þjóðirnar United Nations UN
S.-Þing. Suður-Þingeyjarsýsla
sæ. sænska, sænskur Swedish Sw
T
t tonn metric ton/(UK) tonne t
t. tími time
t. tomma inch(es) in(s)
t.a.m. til að mynda for example e.g.
tbl. tölublað number num
t.d. til dæmis for example, for instance e.g.
teg. tegund species sp
tékkn. tékkneska, tékkneskur Czech
TF einkennisstafir (kallmerki) íslenskra flugvéla markings on Icelandic aircraft
tfn. tilvísunarfornafn relative pronoun rel pron
t.h. til hægri on the right, to the right
till. tillaga proposal
to. töluorð numeral num
tsk. teskeið teaspoon tsp
t.v. til vinstri on the left, to the left
tvfn. tilvísunarfornafn relative pronoun rel pron
tyrkn. tyrkneska, tyrkneskur Turkish Turk
U
uh. upphrópun interjection interj
umf. ungmennafélag youth association
UMFÍ Ungmennafélag Íslands The Icelandic Youth Association
umfl. umferðarlög traffic laws
  [p. 535]   umr. umræða reading (of a bill in parliament)
ungv. ungverska, ungverskur Hungarian Hun
uppl. upplýsingar information info
uppr. uppruni origin orig
us. umsögn predicate
utanrmn. utanríkismálanefnd foreign affairs committee
Ú
útfl. útflutningur export exp
útg. útgefandi editor ed
útg. forlag publisher publ
útg. útgáfa edition, publication publ
útv. útvarp broadcasting station
V
v. vestur west W
v. vinstri left l
v., v/ við at
v.b. veik beyging weak declension
vb, v.b., v/b vélbátur motorboat
Vestm. Vestmannaeyjar
Vf. Vestfirðir
vfr. verkfræðingur engineer eng
vh. viðtengingarháttur subjunctive subj
Verzlunarskóli Íslands Commercial College of Iceland
Vinnuveitendasamband Íslands Federation of Icelandic Employers
viðsk. viðskeyti suffix suff
vkm. verkamaður laborer (UK) labourer
v.l. vestlæg lengd west longitude W long
Vl. Vesturland
vl. vestlægur westerly
vlf. verkalýðsfélag trade union
vm. verkamaður laborer (UK) labourer
vmf. verkamannafélag workers' union
VMSÍ Verkamannasamband Íslands Federation of Icelandic Workers
VNV vestnorðvestur west-northwest WNW
VS vatnssalerni water closet WC
VSÍ Vinnuveitendasamband Íslands Federation of Icelandic Employers
  [p. 536]   V.-Skaft. Vestur-Skaftafellssýsla
VSV vestsuðvestur west-southwest WSW
Y
yfirl. yfirleitt generally
Þ
þ. þýska, þýskur German Ger
þ.á. þessa árs of this year
þál. þingsályktun resolution in parliament
þ. á m. þar á meðal among them including
þd. þingdeild house (of parliament)
þ.d. þann dag that day
þ.e. það er that is i.e.
þ.e.a.s. það er að segja that is i.e.
þf. þolfall accusative acc
þgf. þágufall dative dat
þ.h. þess háttar that sort of (thing)
Þing. Þingeyjarsýslur
Þjms. Þjóðminjasafn National Museum
þjs. þjóðsögur folk tales
Þjskjs. Þjóðskjalasafn National Archives of Iceland
þlt. þáliðin tíð past perfect
þm. þingmaður member of parliament MP
þ.m. þolmynd passive pass
þ.m. þessa mánaðar of this month
þml. þumlungur inch(es) in(s)
þrd. þriðjudagur Tuesday Tue
þskj. þingskjal parliamentary document
þt. þátíð past (tense), preterite tense pret
þ.u.l. því um líkt sth of that sort
þuml. þumlungur inch(es) in(s)
þús. þúsund thousand thou
þvíl. þvílíkt such
þýð. þýðing translation transl
Æ
ÆFAB Æskulýðsfylking Alþýðubandalagsins The Youth Movement of The People's Alliance
ÆSÍ Æskulýðssamband Íslands Icelandic Youth Federation
Ö
örn. örnefni place name

Go up to Top of Page