University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Icelandic Online Dictionary and Readings

Sverrir Hólmarsson; Sanders, Christopher; Tucker, John / Íslensk-ensk orðabók (1989)

    [p. 51]  

Skammstafanir og tákn

Abbreviations and symbols

‘ ’ inverted commas indicate colloquial expressions and free renderings einfaldar gæsalappir merkja talmálsorðasambönd og lauslega þýðingu
/ indicates alternatives merkir val
< = derived from leitt af
> = see sjá
1st first fyrsta (persóna)
2nd second önnur (persóna)
3rd third þriðja (persóna)
acc accusative þolfall
adj adjective lýsingarorð
adj comp comparative adjective lýsingarorð í miðstigi
adj (dat) adjective that governs the dative case lýsingarorð sem tekur með sér þágufall
adj indecl indeclinable adjective óbeygjanlegt lýsingarorð
adj n neuter adjective lýsingarorð í hvorugkyni
adj pl plural adjective lýsingarorð í fleirtölu
adj superl superlative adjective lýsingarorð í efstastigi
adv adverb atviksorð
adv comp comparative adverb atviksorð í miðstigi
adv superl superlative adverb atviksorð í efstastigi
  [p. 52]   comp comparative miðstig
conj conjunction samtenging
dat dative þágufall
dat+acc indicates a verb with dative + accusative objects er merki við sögn sem tekur með sér andlag í þágufalli og þolfalli
e-a somebody (feminine) einhverja
e-ð something eitthvað
e-n somebody (masculine) einhvern
e-m somebody einhverjum
e-s somebody's einhvers
e-u something einhverju
esp especially einkum
f feminine/feminine noun kvenkyn/nafnorð í kvenkyni
f indecl indeclinable feminine noun óbeygjanlegt nafnorð í kvenkyni
f pl feminine plural noun fleirtölunafnorð í kvenkyni
gen genitive eignarfall
impers impersonal usage ópersónuleg notkun
indic indicative framsöguháttur
interj interjection upphrópun
m masculine/masculine noun karlkyn/nafnorð í karlkyni
málfr grammar málfræði
m pl masculine plural noun fleirtölunafnorð í karlkyni
n neuter/neuter noun hvorugkyn/nafnorð í hvorugkyni
n indecl indeclinable neuter noun óbeygjanlegt nafnorð
  [p. 53]   n pl neuter plural noun fleirtölunafnorð í hvorugkyni
num numeral töluorð
ofl and others og fleira
pers person persóna
pl plural fleirtala
poet poetical/archaic skáldskaparmál
pp past participle lýsingarháttur þátíðar
prep preposition forsetning
prep (acc) preposition that governs the accusative case forsetning sem stýrir þolfalli
prep (dat) preposition that governs the dative case forsetning sem stýrir þágufalli
prep (gen) preposition that governs the genitive case forsetning sem stýrir eignarfalli
pron pronoun fornafn
pron demon demonstrative pronoun ábendingarfornafn
pron indef indefinite pronoun óákveðið fornafn
pron pl pronoun plural fornafn í fleirtölu
pron poss possessive pronoun eignarfornafn
pron refl reflexive pronoun afturbeygt fornafn
prp present participle lýsingarháttur nútíðar
refl reflexive, middle voice miðmynd
rel relative tilvísunarorð
sby somebody einhver
sby's somebody's einhvers/einhverrar
sg singular eintala
skammst abbreviation skammstöfun
  [p. 54]   sth something eitthvað
stærðfr mathematics stærðfræði
UK British spelling or usage bresk stafsetning eða málnotkun
US N. American spelling or usage norðuramerísk stafsetning eða málnotkun
v aux auxiliary verb hjálparsögn
v impers impersonal verb ópersónuleg sögn
v refl reflexive verb miðmyndarsögn

Go up to Top of Page