University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Icelandic Online Dictionary and Readings

Sverrir Hólmarsson; Sanders, Christopher; Tucker, John / Íslensk-ensk orðabók (1989)

    [p. 11]  

Leiðbeiningar um notkun orðabókarinnar

I. MÁLFRÆÐIUPPLÝSINGAR

1. Uppflettiorð

1.1 Röð uppflettiorða

Uppflettiorð eru feitletruð. Þeim er raðað í stafrófsröð samkvæmt íslenska stafrófinu:

a, á, b, d, ð, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m,
n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, y, ý, þ, æ, ö

þannig að gerður er greinarmunur á a og á, e og é, i og í o.s.frv. (eins og gert er í símaskránni).

1.2 Beygingar orða

Hverju uppflettiorði fylgja upplýsingar um málfræði og beygingarmyndir. Þær eru auðvitað einkum ætlaðar erlendum notendum og þess vegna eru skammstafanirnar enskar, en íslenskir notendur geta hæglega áttað sig á þeim helstu með því að líta á lista neðst á hverri opnu. Skammstafanir sem ekki eru þar eru á heildarlista framan við meginmál bókarinnar.

1.3 Sundurgreining uppflettiorða

1.3.1

Uppflettiorð eru oft greind sundur í hluta, annars vegar með punkti, hins vegar með skástriki. Hlutar samsettra orða eru aðgreindir með punkti en orðum er aldrei skipt í fleiri en tvo hluta:

tilviljunar·kenndur

1.3.2

Skástrik merkir þann stað þar sem beygingarendingar bætast við orðið:

borð/a v (acc) (-aði)

  [p. 12]   sýnir að þátíð sagnarinnar að borða er borðaði,

stelp/a f (-u, -ur)

sýnir að eignarfall eintölu af orðinu er stelpu og nefnifall fleirtölu er stelpur.

1.3.3

Beygist síðari hluti samsetts orðs með hljóðvarpi er hann greindur frá fyrri hlutanum með skástriki en ekki punkti:

hólm/ganga f (-göngu, -göngur)

1.4 Vísað á milli orða

1.4.1

Uppflettiorð getur verið aukamynd af sama uppflettiorði með annars konar rithætti og er þá vísað á milli:

hættir > háttur

1.4.2

Uppflettiorð getur vísað til annars uppflettiorðs með sömu merkingu:

einskis·virði adj indecl

= einskisverður

1.5 Uppflettiorð sem forliður

Sum uppflettiorð eru einungis fyrri hlutar samsettra orða. Þýðingarnar gefa þá til kynna hvernig mynda megi á ensku samsett orð sem jafngilda íslenskum orðum sem ekki eru uppflettiorð í bókinni:

meðal- in compounds

average
gefur til kynna að komast megi að hvað orðið meðalhiti (sem ekki er uppflettiorð) sé á ensku. Sé flett upp á hiti stendur þar orðið temperature og má þá álykta að meðalhitiaverage temperature.

2. Orðflokkar

Á eftir hverju uppflettiorði kemur skammstöfun sem sýnir orðflokkinn. Helstar þessara skammstafana eru: adj = lýsingarorð, adv = atviksorð, conj = samtenging, interj = upphrópun, num = töluorð, prep = forsetning, pron = fornafn, v refl = sagnorð. Þegar sama orð getur verið af tveimur orðflokkum er það stundum táknað þannig:   [p. 13]  

ótal adj /adv

sem merkir að orðið getur ýmist verið lýsingarorð eða atviksorð.

2.1 Nafnorð

Nafnorð eru greind á eftirfarandi hátt: n = nafnorð í hvorugkyni, f = nafnorð í kvenkyni, m = nafnorð í karlkyni; pl sýnir að orðið sé fleirtöluorð og indecl að það sé óbeygjanlegt.

land n

sifjar f pl

var·kárni f indecl

2.2 Sagnir

2.2.1

Sagnir eru merktar með v. Miðmyndarsagnir eru merktar með v refl og sagnir sem alltaf eru ópersónulegar eru merktar v impers.

éta v (acc)

fast/a v

á·girn/ast v refl

lang/a v impers

2.2.2

Á eftir áhrifssögnum koma merkingarnar acc, dat, eða gen. Þær sýna hvaða falli sagnirnar stýra að jafnaði. Sögn merkt acc stýrir þolfalli, dat þágufalli og gen eignarfalli. Sögn merkt dat+acc stýrir þágufalli og þolfalli, eins og t.d. kenna e-m e-ð. Sögnin að kenna getur auðvitað einnig stýrt eignarfalli og þá er það tekið fram undir viðeigandi merkingarlið. Ef engin fallmerking er sýnd með sögninni er um áhrifslausa sögn að ræða.

2.3 Lýsingarorð

2.3.1

Óbeygjanleg lýsingarorð eru merkt adj indecl og séu lýsingarorð að uppruna lýsingarhættir þátíðar af sögnum er þess oft getið:

búinn adj

< búa

2.3.2

Taki lýsingarorð með sér nafnorð í þágufalli er það sýnt þannig:

líkur adj (dat)

similar, resembling, like
vera ~ e-m
be like sby

  [p. 14]  

3. Beygingar

Beygingarmyndir eða beygingarendingar nafnorða, fornafna, sagna og lýsingarorða eru sýndar innan sviga með feitu letri á eftir orðflokkagreiningu uppflettiorðsins. Þar sem um hljóðvarp er að ræða er orðið eða orðhlutinn sýndur fullum stöfum innan sviga:

höll f (hallar, hallir)

fé/lag n (-lags, -lög)

Nokkur orð hafa fleiri en eina beygingarendingu, t.d. í eignarfalli. Þá eru endingarnar aðgreindar með or:

lið/ur m (-s or -ar, -ir)

3.1 Nafnorð

3.1.1

Þær beygingarmyndir nafnorða sem venjulega eru sýndar eru eignarfall eintölu og nefnifall fleirtölu. Þegar aðeins ein ending er sýnd er það alltaf eignarfall eintölu. Ef nefnifall fleirtölu er ekki gefið er það af því að notkun þess tíðkast ekki eða er mjög sjaldgæf:

and·úð f (-ar)

antipathy

3.1.2

Þegar breyting á stofnsérhljóði verður í þágufalli eintölu er sú orðmynd tekin upp sérstaklega með tilvísun í aðaluppflettimyndina:

ketti > köttur

3.2 Sagnir

3.2.1

Kennimyndir sterkra sagna. Þriðja persóna eintölu í nútíð er sýnd ef sérhljóðabreyting verður frá nafnhætti. Aðrar kennimyndir eru þriðja persóna eintölu í þátíð, þátíð fleirtölu og lýsingarháttur þátíðar:

bjóða v (dat+acc) (býður ; bauð, buðu, boðið)

bera v (acc) (bar, báru, borið)

3.2.2

Kennimyndir veikra sagna. Af veikum sögnum er oftast sýnd þriðja persóna eintölu í þátíð og lýsingarháttur þátíðar. Í beygingu sagna af fyrsta flokki, sem er stærstur og beygist reglulega (borg/a v (-aði)), er lýsingarháttur þátíðar ekki sýndur þar sem hann myndast alveg reglulega með því að bæta við nafnháttinn (borgað, kallað, o.s.frv.).

  [p. 15]  

3.2.3

Þegar hljóðbreyting verður í þátíð viðtengingarháttar er sú orðmynd tekin með sem uppflettiorð með vísun í aðaluppflettimyndina:

byði subj

> bjóða

3.3 Lýsingarorð

Af lýsingarorðum eru sýndar kvenkynsmyndir ef þær eru ekki myndaðar reglulega af uppflettiorðinu:

ban·eitr/aður adj (f -uð)

II. ORÐSKÝRINGAR

Í þessari bók eru fyrstu ensku orðmyndirnar sem gefnar eru miðaðar við norðurameríska ensku, bæði hvað varðar stafsetningu og málvenju. Þegar annað orð er notað um sama hlut í breskri ensku en norðuramerískri er það sýnt með skammstöfuninni UK á undan breska orðinu. Það þýðir þó ekki nauðsynlega að orðið sé ónothæft í Bandaríkjunum. /(UK) sýnir breskt afbrigði innan orðasambandsins:

það er orðið ~
it has gotten light/(UK) got light

erfið/a v (-aði)

work hard, toil, labor (UK) labour
gefa í botn
step on the gas (UK) accelerate

Í ensku þýðingunni er meðvituð áhersla lögð á daglegt mál. Því eru samdregnar myndir svo sem ‘couldn't' í stað ‘could not' oft notaðar.

4. Form orðskýringa

4.1 Grunnform

4.1.1

Grunnform orðskýringanna er það að fyrir eitt íslenskt orð er gefið eitt eða fleiri samsvarandi enskt orð.

háðung f (-ar)

shame, disgrace, ignominy

4.1.2

Stundum er hluti ensku þýðingarinnar hafður innan sviga, sem merkir að honum megi stundum sleppa:

kyn·þroska adj indecl

(sexually) mature

  [p. 16]  

4.2 Orðasambönd

4.2.1

Til viðbótar enskum þýðingum á íslenskum uppflettiorðum koma oft orðasambönd, ýmist til að sýna sérstaka merkingu eða útskýra íslenska og enska málvenju. Þessi orðasambönd eru feitletruð og á eftir þeim kemur ensk þýðing:

fanta·brögð n pl

dirty tricks
beita ~um
hit below the belt
Orðasambönd til útskýringar sýna hvernig íslenska orðið er notað í einhverri merkingu sinni og á eftir fer þýðing orðasambandsins á ensku:

fern adj

four (of a type)
~ar buxur
four pairs of pants/(UK) trousers

4.2.2

Í þessari orðabók er fylgt þeirri íslensku reglu að nota karlkyn lýsingarorða og fornafna í útskýringum og orðasamböndum þar sem svo háttar. Þetta er eingöngu gert til þess að forðast rugling:

hugsa um e-n
care for sby, care to sby's needs

4.2.3

Í skýringum þar sem orðasambönd koma fyrir er merkið ~, (tilda), og ~~, (tvöföld tilda), notað sem stytting fyrir allt uppflettiorðið eða hluta af því. ~ er notuð til að tákna uppflettiorð sem ekki er skipt með skástriki:

iðinn adj

diligent, industrious
~ við kolann (= iðinn við kolann)
persevering

í·grip n pl

gera e-ð í ~um (= gera e-ð í ígripum)
do sth on the side

~ er líka notuð í stað þess hluta uppflettiorðsins sem er fyrir framan ská strikið:

ímugust/ur m

hafa ~ á e-m (= hafa ímugust á e-m)
dislike sby

~~ er notuð þegar uppflettiorði er skipt með skástriki en allt orðið á að koma fram í dæminu:

kynn/ast v refl (-tist, -st)

~~ e-m
get acquainted with sby, get to know sby

4.2.4

Svigar eru notaðir um þann hluta orðasambands sem valfrjálst er að nota og getur þess vegna fallið brott í ákveðnum tilvikum:

þol·rif n pl

reyna (á) ~in í e-m
put sby to the test

  [p. 17]  

4.2.5

Skástrik er notað til að sýna val innan orðasambanda:

fisk/ur m (-s, -ar)

fish
e-ð/e-r er ekki upp á marga ~a
sth/sby is not up to much

5. Orðasambönd ein sér

Stundum er uppflettiorðið ekki þýtt beint yfir á ensku sem eitt orð heldur aðeins sem hluti orðasambands. Þá kemur tvípunktur á eftir orðinu, því næst orðasambandið og þá þýðing þess. Þetta gerist oftast þegar orðið kemur einungis fyrir í bókinni í föstum orðasamböndum eða þegar bein samsvörun orðsins er ófinnanleg sem sérstakt orð á ensku:

þrándur m

vera e-m ~ í götu
be an obstacle to sby

6. Margræðni

6.1 Einstök orð

Mörg íslensku uppflettiorðanna hafa fleiri en eina merkingu. Þá eru ólíkar merkingar tölusettar sérstaklega og aðgreindar með samheiti eða útskýringu á íslensku:

ná·kvæmur adj

1. (áreiðanlegur) exact, precise
2. (gaumgæfilegur) thorough, thoroughgoing
3. (vandlegur) careful

6.2 Orðasambönd

Stakt orðasamband er oft sett í sértölusettan lið:

reynd f (-ar, -ir)

1. (reynsla) experience
2. (veruleiki) reality
3.
í ~
in practice

6.3 Phrases

Þegar uppflettiorð kemur fyrir í mörgum orðasamböndum er þeim safnað saman í sértölusettan lið sem merktur er phrases. Innan þessa liðar er orðasamböndum raðað nokkurn veginn eftir stafrófsröð og þá yfirleitt tekið mið af forsetningum eða atviksorðum í orðasambandinu:

kast/a v (dat) (-aði)

1. (varpa) throw, fling, hurl
2. (ala afkvæmi) foal
3. phrases
~~ eign sinni á e-ð
claim sth as one's own
~~ kveðju á e-n
greet sby briefly
~~ rýrð á e-ð
belittle sth
~~ af   [p. 18]   sér vatni
make water, take a leak
~~ aftur
reflect
~~ e-u fram
throw out a remark
~~ fram vísu
make up a quatrain on the spot
~~ mæðinni
take a breather
~~ upp
vomit, throw up

7. Aðrar merkingar innan greina

7.1 Orðsgreinar sagna og aðrir aðgreiningarþættir

7.1.1

Tölusettir liðir á eftir sögnum hefjast stundum á merkingu sem gefur til kynna hvaða málfræðilegt form sé þar að finna: impers merkir ópersónulegar sagnir, refl merkir miðmynd, pp lýsingarhátt þátíðar og prp lýsingarhátt nútíðar:

dett/a v (datt, duttu, dottið)

1. (hrapa) fall, drop
2. (missa fótanna) fall, stumble and fall
3. impers
mér ~ur e-ð í hug
sth occurs to me
það datt yfir mig
I was amazed…

Miðmyndarnotkun er oft sýnd með þessum hætti:

leita…

2. refl
~~st við

try

7.1.2

Þegar sögn stýrir mismunandi föllum í ólíkum merkingum er henni skipað samkvæmt því í flokka A. og B. Þegar sögn hefur verið þannig flokkuð bera frekari liðir merkingarnar C., D. o.s.frv.:

ausa v (dat/acc) (eys ; jós, jusu, ausið)

A. (dat) (taka með ausu) scoop, ladle
~ skömmum yfir e-n
pour abuse on sby
B. (acc)

1. (~ bát) bail
2.
~ barn vatni
baptize a child…

hen/da v (dat/acc) (-ti, -t)

A. (dat)

1. (kasta) throw
2. (fleygja) throw away, discard
B. (acc)
1. (grípa) catch
~~ e-ð á lofti
catch sth in midair
2. phrases
~~ reiður á e-u
grasp (the significance of) sth
~~ gaman að e-m
make fun of sby
C. impers
það ~ti mig
it happened to me
D. refl dash, rush

7.2 Forsetningar

Forsetningar í íslensku þjóna oft hlutverki atviksorðs. Orðsgreinum þeirra er skipt niður á svipaðan hátt og gert er við sagnir:

í prep /adv

A. prep (acc)
1., etc.
B. prep (dat)
1., etc.
C. adv

  [p. 19]  

8. Merkingar varðandi málnotkun

8.1 Merkingarsvið

Það hefur verið stefna höfunda þessarar bókar að hafa sem allra fæstar merkingar sem sýna málnotkun. Stundum er þó upplýsingum um merkingarsvið bætt við innan sviga á eftir ensku þýðingunni:

reit/ur

3. (~~ á taflborði) square (in chess, etc)

8.2 Óeiginleg merking

Yfirfærðar merkingar eru allajafna ekki merktar sérstaklega til aðgreiningar frá bókstaflegum. Þegar uppflettiorð hefur skýrt aðgreinda yfirfærða merkingu sést það annað hvort á því að hún kemur fram í sértölusettum lið með þýðingu:

yfir·bragð n (-s)

1. (útlit) appearance
2. (yfirskin) pretext, excuse
eða því að hún birtist í orðasambandi sem sýnir yfirfærðu merkinguna greinilega:

tugg/a f (-u, -ur)

chewed mouthful
gömul ~~
cliché

8.3 Orðasambönd og stílblær

8.3.1

Talmálsorð og orðasambönd á íslensku eru að svo miklu leyti sem unnt reyndist þýdd með enskum orðum og samböndum sem hafa sams konar talmálsbrag.

8.3.2

Þegar íslensk orðasambönd eru þýdd með enskum orðatiltækjum sem hafa á sér talmálsbrag og eru ekki bókstaflegar þýðingar heldur eins konar snaranir eru ensku orðasamböndin afmörkuð með einföldum gæsalöppum:

fíl/a v (acc) (-aði)

~~ e-ð vel, ~~ e-ð í botn
‘be really into sth'

8.3.3

Engar sérstakar merkingar eru notaðar til að sýna slangur eða óformlega málnotkun.

8.3.4

Fornt eða skáldlegt orðfæri er algengara í daglegu máli á Íslandi en víða annars staðar. Þau orð eru merkt með poet.

fold f (-ar)

poet ground, land

  [p. 20]  

LOKAORÐ

Höfundar og útgefendur þessarar bókar taka fegins hendi ábendingum um endurbætur sem gera mætti á bókinni fyrir aðra útgáfu hennar. Þær má senda til Bókaútgáfunnar Iðunnar, P.O. Box 294, Reykjavík.


Go up to Top of Page