University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Icelandic Online Dictionary and Readings

Sverrir Hólmarsson; Sanders, Christopher; Tucker, John / Íslensk-ensk orðabók (1989)

    [p. 4]  

Íslensk - ensk orðabók
Concise Icelandic - English Dictionary

© Sverrir Hólmarsson · Christopher Sanders · John Tucker, 1989

Prentun: Prentsmiðjan Oddi hf.

Printed in Iceland

IÐUNN · Reykjavík · 1989

Bók þessa má ekki afrita með neinum hætti,
svo sem ljósmyndun, prentun, hljóðritun
eða á annan sambærilegan hátt, að hluta eða í heild,
án skriflegs leyfis útgefanda.


Go up to Top of Page