University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The State of Wisconsin Collection

Page View

[Evansville school register 1869-1870]
(1869-1870)

[Register]


(WISCONSIN
OF
~/- 2kL~z~-e~eA) ? i'2 -7
It-i
"-i
Ir~I
L~I~
y ,, ff1'
/7   /,
I, u/f
I, ii-
1, / / / , /
, I / / , ,
/4 , / / / ' I
I:?, / , , ,
9 / / / / ,
If , / / / / /
/ /   / %  I
/ ,t/, '9
hit ~ , , ,
/4, , I I I
4, It, I
/1   / , /  / I   I
/4',  /  t ' ,' r
/ /1 P'.if I
/5'   / , /  f ,   1
/6 / , , I
/ / I  ~    I
4 / / , / / I
,      I   /
~9, / , , I I
, / P* 1 I /
/4, II,
/ /   / /    I
1 / , / /    /
itt;  , ,  I I /
0
fI
ft
If
ff
ft
It
ft
f
If
I,
It
ft
'I
/,
/
I
/I
'I
ft
I,
I
II
I,
ft
Ii
I
I,
'I
ft
ft
ii
A,
scolas pursueare Indica
I I I I I i
* I
Th Cc"aW
7P,i
/6 '
I
I0
I/
/7,
/9'
//
Til
"  " Z /Z ,


Go up to Top of Page