University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The State of Wisconsin Collection

Page View

Brown County (Wis.).; Board of Supervisors / Plat book of Brown County, Wisconsin
(1936)

Town of Holland: T 21 N R 18, 20 E,   p. 10


Page 10


      TMW OF'
HOLLAND
BROWN CO., WIS
    TEIN R MEGOE
    JANUARY IE35
     HENRY &
  fLAFABET £CLWOErN
      so AMC
 TA &    Poe"WTNACIA3
  '.J   F PNNE*,,AN
I1Almmc  Afte4r 6OLOffN
-oc v      AI
4V 0ArCgo.
* AM/E.. PIM/ERSA
  do 0 lAc.
CHAS. r F7I#'ILaN
 aeer 4
Nk o49aroa"
n40ANE.N
  /90 A.
Jo/N PA
POH/Lo Hr
J. Cox r CLEMENT Cbr
61/AOC . :AC,
WiLLIAM 7b4.'N
  doAc
  eglot
 ,AWN
ArunrTJES, JRp
  4 AV,
WmN. PE//TERmaN
00 AC
MAMAWT
ý r.: -
hi
hi
+QA
00 Ac.
11-H
 k r.- 'N 11cz
I
T 0 W N
MA/LONEY
 40 A.
KOERNERP
 00QiaC
WALLIA14 M. A
  40 AC
  40 Re.
-
8
~J41EDN ~MW~ER
  DaRe
~0 MAcI?,
EQ AC.
/
 1
i -- -   -s I
ALYNN
ASO
Eowqgo
  SORe
     /
PQoer f.
D urrr
." oc.
ka:!
l-
0 F
UCALK W FIELT
PaUmLA T-1041
PODULATICN- 1041
                         #X. AOO/AN LE
          DOmIA/C               40 J Ac0AC
          F/NNCAT
40 Ac-.JLIAMwaw~r -4oRwRs                      /Y
                      HE/ASPE 400--    ASO AC
    40 qý        L          7A 09C  a/0.SETCLARK(
CLARK( I4019
                 ac40 EAC.            40 AC
/-
ID
I
00 la
tFAAH aM
CATHWCINE OINCt-
I o Act
rmoAuv as CR./ He~ ~
   LE4O AC,
   U]
rOH
II II        II -  "Ict 1 I I  II   -U W-
do AC, 40aC
41 AC
HEN
ZudHL~'-,
4WAC
HL/9H. PiNHERTY
  70
Ift h F7/AEWTe
 !M)WrET
 4FV/OLAA
 _j ,_/C
ac4/m
40oAc
AM AC.
MICHAEL
rhoANee,
40ACe
a.)
i  - I - 04 NI-4----i1-- .---5 1- i 2too i 1 1 -d Y OF___
14XCWAtUA
,=-.
40 PC
  DES AC
PATRIOT SETA//T
  WY AC
I.
  III!
  '.1
KATON
CM.QLES
fl~carew
40 AC
1/7/CA/AEL
..WAC
410AC.
M*CAVWE*
BTemS
jw me
It
40 0C.
hi
gi
,1
40 AC.
W/iLLA4AN7VAVM WErRP/N6
   No Ac.
EQAC
AMusr
   7",aAC
    AWNEL& WALLE/paS
       A"7R
Mwm~r
C A L U M 'k T
7)00~sRP CONe
40 A
200O AC.
Joints A
VELY/J 8,-.q
cz4157arca
E%9WANCr
~v -SL*AIIxj
MArlu~ce ('tEEN
WALLiAM.w S.Ect*&
  aA P C
*1
hi
*1
(a)
A
71
  (a)
I.
Q
JOHN  ME-
 HEIR...
EGAC
jV4S AC
I.:
*1
-I
I
do . - -i - I i  - I F I
JO/IN S
HEWAS
40) AC
U
"I
I
pArR/CmA' ARRELl
  AMO Ac.
   7),OS£
   ISJEAN
   soi~oe
   40 Re
i'
I
btwNa. H^f/RT
 ACC 1w
40AC
   ha h f ALU£W
   r,                      7 L- , -A J
60AC. 'AC KK     I   o Ac         W, A owy-
    4%0AC                         00 me.0 c
OA
COMOR
I
hi'a)
   N. 0/NY"
L  #0 PC
 PTr0 A
 MtCHAIL A
DLwAi CoLWELL
  00A,
'aJ~
40AC
WI//IA^"
"I  q
I D2
DAiNcL
rA4LCA?
4 Ac.
L0s'~ HORAMAN
  SO AC
40 ACI
LJ.O7ws
NAUSLow
4v or
'~
iVALYrER
HWaRE MAN*
PrLCK
40 AC
40 AC
-  -  19      - _____ -  -  Ii-. -~   - -
40/W
C49neRo
dO At
4I0 ,RC
40 q*
NELMLAI
otmA,?
40 *C
,OAC
40OA
40 Ar
190 AC-Q/7L
   40oAC
0NtH/
40 AC
40 Ac
A40 AC.
AL~RD
NAN EMAN
Er i -1 i±M-1.1-aw  I i  i t I  ZI - - I ,
CONE/v IA We I
W&LOM A A SAWDAfRERTE
  1SO0oAC
I A--
Aqvopcw
CbavRor
40AW
40 A
McHAEL
oTTo
KALUES
410AC
NOHACa
&
l'!
hi
'1
if
i
a
I
z
0
=r
Lo
0
z
C O U N T Y
Wi g ow                                 
            I
J.
I-
Ll
:3
:3
:3
W R I G H T S T O W N
7, C SP A W       W/4.L/A/A
   40A c.               Q CWA ,L 0R
   00 Ar XCeoM
K
I-
F-
0]
   THOMAS        qtgcprr  CAPqs
   40A   QA40 wdoloA oC,            AJEW--o lBk'XOE
     40A.40 Ac,            AVCA &NOArrAL-E mor 40 AC 'A
DENNl, Jo,                Poor.A.  l4uGaI5
H.AR      AwMAaARErH7nAM KiL Tu . BA/CM s" 60MER   z & A~
  EQA.40C.                4v AC
 Tmv AC   EQ Ar/m0 AC     j  i.     i40rA ARAc.r~iC
        00 AC  SLCI~rlýHew5 lao loM &AC~ o-~^A
    40          A-1 A0.PC         60 AC
                40 AC.   40 AC 4__AC SA
JAM= awwo t 4 Ar
Hems      ZC IIooo
1ý11 i       H
-it-
-* I ±ý loý- -4
I -I.i , -d  ;1 " ,  1 -1
ula-161418
SIsl I
I@ I
kH
1 I1    -4
I
q ti
lI
.  I J"    I
v ,.a ;   .
N         I
I  -W     ir
i - I  as      I
-( 7rI I"        ' - ,M 1 I ' - 1I !a
i  I --
i   - ... . .    I     I I f I r  . ..   Igi      . .
q
i , ", , it               Ir-
-       I-   1            -W            
i -it-                    - --I      - it
[
U-111;1 41
I
L--
11
11


Go up to Top of Page