University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The State of Wisconsin Collection

Page View

James, Ada Lois, 1876-1952 / Ada James papers, correspondence, 1912, Nov. 8-Dec. 23
Wis Mss OP, Box 17, Folder 3 ([unpublished])

[How to organize a local suffrage club] PDF (318.2 KB)


1/91-41 AlurVA
Talk with three ()r f(mr Suffragists ill your C(Jyimunityý,and  
        call a  imee
ut-11 otp)III-Itm-11 or Nicilliiy (m   ilit,    m. lown, or in  
  thc parlm, ()f som
11' \ has :1 president. .1ýk Ili     :ill(.],.d and help: it'
Illurc is ]m  assm-ý,Itioll. go
.-M, ('0111111ilility, Oci, idt. Ill Ad\,Ill(c N\IiO \\ill m-,ikt- Ilic N-Nt
Icadcr and 1mve so 'e
Mill,     I'm. Jýrvl'idcnl. :0 1; 4 llwclillý,.
owl I
itc lIc!
Ask the Ili       "pe:11,cl. h,  ;\I I hi it-I' mid  pt)illlud
 kil!\ (in Ilw  ll-t,:nc:ldIImlSf'grO
;ilid thc L'i c'll    1( (-ll1pll-,ilCd 1,ý        
   tlit\ 11ý1\fc hCOMIM
ic \\()I k.             1,Jk is l(m.-           
                         X
ixi me Im   niin, (imm     ovin, nuo. in   w  it, !" kinj)
y-w   \\Hh lhillki"g yQ     u everywherip
Vý
-jlc. 'I'licil It I llcv   iIIlIl!k,!i.l1cI\ 1'()I.         Cfw
 Ill( ýwcid( m     Aflcr Hie president
;t    p i-c"id c lil. ý1       ild :ý II(J
"Illt'l.
TlICsC I'Mli (dlic(l."             ýmd  - ýk-,!
lh(               d'(4)mmitlct-s: Press
111111).       "Illy k Illc          0  11 .111 ilw
     nc\\', 1. .\ w ill 1,1kc lild scild 'Iff
1,c\\ S h) "T hr (:I 1;/k.1 I ",        /1, 1' 1"
ý "m /,'/ ,, "A"I 11 i\ c"ll'i: M ( 111 I'cl."lli
1) Clia w ho
wIlic  Ill, wilm"   )C 111cli ýIlid  \\,)Iw!;  !, lll(,l1!wi,,
 id, illc  Lca-,Ilcý  Fillance   Chair-
Allý, \\ill hild    ;tIld                 
   (.,Il r ()ill Ilic      Accided  upoll:
A l :111(l         C ll:iililýý111,       
                -,cc 111,11 tll(- to pic is pre-
I A ill (.()!I\ (.111 i'm " !Iil Im p.1 :ýIr nw i, iilld
 111:1! 1H lfl'ý!;2j- lil('l 11 Ill C i-, d iý,t!Ahlik'd
 V, IICI-C-
ill I :11rulm   A 51 11  10001 1        "T  MHO1111.  
ý1, I ý i- ýT-M, ITRTM"
p:11 I.
ill   J!\ ljjý Ili!), I " I;!, (ýi ]I   Nic
ill!" .1 -11:p . \\ iih Im Ils'a n d
11 :ýfj 11                     ý1-, 
I lt-ýr h jll ýl I-S, W a lll\c -
I     lid  \ ,iil     I
-,ill NIVS1
VM
V P.  I 1"IT"         "Ne


Go up to Top of Page