University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The Literature Collection

Sandemose, Aksel, 1899-1965 / The werewolf; Varulven (1966)

View all of Bibliography

Previous Previous subsection 

LITERATURE ON AKSEL SANDEMOSE

Braatøy, Trygve. "Kjærlighet og hat," in Edda, 32:153-78. Oslo, 1933.
Brochmann, Georg. "Sandemose-saken," in Den norske forfatterforening, pp. 418-36. Oslo, 1952.
Brøgger, Niels Christian. "En norsk Damaskusreise," in Den nye moral og andre essays, pp. 17-26. Oslo, 1934.
———. "Aksel Sandemose," in Norsk Biografisk Leksikon, 12:218-22. Oslo, 1954.
Groth, Helge. Hovedlinjer i mellomkrigstidens norske litteratur, pp. 257-59. Bergen, 1947.
Guterman, Norbert. Review of A Fugitive Crosses His Tracks, in The New Republic, 88:80. August 26, 1936.
Haaland, Arild. "'Varulven'—'Flyktningen'—Tur-retur," in Vinduet, 19:22-31. Oslo, 1965.
Hoel, Sigurd. "Aksel Sandemose," in Tanker om norsk diktning, pp. 258-63. Oslo, 1955.
  [p. xvii]  
Houm, Philip. "Aksel Sandemose," in Bull, Paasche, et al., Norsk litteraturhistorie, 6:420-38. Oslo, 1955.
Jarrett, Cora. Review of A Fugitive Crosses His Tracks, in Saturday Review of Literature, 14:11. July 18, 1936.
Johansen, F., and Johannes Væth. Aksel Sandemose og Danmark: En bibliografi. Copenhagen and Oslo, 1963.
Kazin, Alfred. Review of A Fugitive Crosses His Tracks, in New York Herald Tribune Books, July 12, 1936, p. 3.
Krog, Helge. "Aksel Sandemose," in Meninger, pp. 69-72. Oslo, 1947.
Kronenberger, Louis. Review of A Fugitive Crosses His Tracks, in New York Times Book Review, July 12, 1936, p. 1.
———. Review of Horns for Our Adornment, in New York Times Book Review, September 25, 1938, p. 26.
Larsen, Petter. "En morders barndom," in Vinduet, 16:93-101. Oslo, 1962.
Lindegren, Erik. "Flyktningen som emigrant," in Bonniers Litterära Magasin, 14:145-47. Stockholm, 1945.
Nordberg, Carl-Erik. "Sandemose, den obesegrade," in Ord och Bild, 69:457-72. Stockholm, 1960.
Popperwell, Ronald. "Aksel Sandemose: Det svundne er en drøm," in Den 2. internasjonale studiekonferanse om nordisk litteratur, pp. 10-18. Oslo, 1958.
Rugoff, Milton. Review of Horns for Our Adornment, in New York Herald Tribune Books, September 11, 1938, p. 13.
Schjelderup, Alv. G. "Aksel Sandemose," in Samtiden, 48:266-79. Oslo, 1937.
Storstein, Olav. "Aksel Sandemose," in Fra Jæger til Falk, pp. 142-48. Oslo, 1950.
Thesen, Rolv. "Perspektivets stil," in Mennesket i oss, pp. 117-31. Oslo, 1951.
Væth, Johannes. "En torpedo under arken," in Vinduet, 17:29-34. Oslo, 1963.

Previous Previous subsection
Go up to Top of Page