University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Icelandic Online Dictionary and Readings

Search the full entries or headwords in the Íslensk-ensk orðabók.* 

2eiga v (acc) (á; átti, átt )

1. (vera eigandi að) own, possess
~ mikið af e-u
own a lot of sth
2. (hafa náin tengsl við) have
við eigum tvö börn
we have two children
~ vin
have a friend
~ konu
have a wife
3. (vera höfundur að)
hann á þessa tillögu
it is his proposal
4. (vera skylt) have to, should
þú átt að gera þetta
you are to do this
þú ættir að gera þetta
you should do this
5. (af umsögn annarra) be said to be
þetta á að vera góð mynd
this is said to be a good movie
6. refl marry
þau ætla að ~st
they are going to get married
7. phrases
~ e-ð á hættu
run a risk
~ e-n að
have sby to turn to
er hún búin að ~ barnið?
has she had the child?
~ e-ð eftir
have sth left
~ eftir að gera e-ð
not to have done sth yet
~ fyrir e-u
have enough money for sth
~ gott
be happy, fortunate
~ heima
live, have a home
~ e-ð (inni) hjá e-m
have sth still on credit, get sth some other time
hann hefur átt í þessu lengi
he has had to contend with this for a long time
~ margt ógert
have much left to do
ég á fullt í fangi með það
I can only just cope with it
hann á mikið í þessari bók
he has made a big contribution to this book
~ í höggi við e-n
contend with sby
ég á langt í land
I am a long way from finishing
~ inni peninga
have money on one's account
hann á ekkert með að segja þetta
he is not entitled to say this
~ skammt ólifað
have a short time to live
~ e-ð skilið
deserve sth
~ sér stað
happen
~ til
(í eigu sinni) have, own
~ til
(vera vís til) be liable to
~ e-ð undir e-m
have to rely on sby
~ vel saman
suit each other well
~ við
suit, be suitable
hvað áttu við?
what do you mean?
~ e-ð yfir höfði sér
be threatened by sth

Go up to Top of Page