University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Icelandic Online Dictionary and Readings

Sverrir Hólmarsson; Sanders, Christopher; Tucker, John / Íslensk-ensk orðabók (1989)

 

II. ORÐSKÝRINGAR

Í þessari bók eru fyrstu ensku orðmyndirnar sem gefnar eru miðaðar við norðurameríska ensku, bæði hvað varðar stafsetningu og málvenju. Þegar annað orð er notað um sama hlut í breskri ensku en norðuramerískri er það sýnt með skammstöfuninni UK á undan breska orðinu. Það þýðir þó ekki nauðsynlega að orðið sé ónothæft í Bandaríkjunum. /(UK) sýnir breskt afbrigði innan orðasambandsins:

það er orðið ~
it has gotten light/(UK) got light

erfið/a v (-aði)

work hard, toil, labor (UK) labour
gefa í botn
step on the gas (UK) accelerate

Í ensku þýðingunni er meðvituð áhersla lögð á daglegt mál. Því eru samdregnar myndir svo sem ‘couldn't' í stað ‘could not' oft notaðar.

4. Form orðskýringa

4.1 Grunnform

4.1.1

Grunnform orðskýringanna er það að fyrir eitt íslenskt orð er gefið eitt eða fleiri samsvarandi enskt orð.

háðung f (-ar)

shame, disgrace, ignominy

4.1.2

Stundum er hluti ensku þýðingarinnar hafður innan sviga, sem merkir að honum megi stundum sleppa:

kyn·þroska adj indecl

(sexually) mature

  [p. 16]  

4.2 Orðasambönd

4.2.1

Til viðbótar enskum þýðingum á íslenskum uppflettiorðum koma oft orðasambönd, ýmist til að sýna sérstaka merkingu eða útskýra íslenska og enska málvenju. Þessi orðasambönd eru feitletruð og á eftir þeim kemur ensk þýðing:

fanta·brögð n pl

dirty tricks
beita ~um
hit below the belt
Orðasambönd til útskýringar sýna hvernig íslenska orðið er notað í einhverri merkingu sinni og á eftir fer þýðing orðasambandsins á ensku:

fern adj

four (of a type)
~ar buxur
four pairs of pants/(UK) trousers

4.2.2

Í þessari orðabók er fylgt þeirri íslensku reglu að nota karlkyn lýsingarorða og fornafna í útskýringum og orðasamböndum þar sem svo háttar. Þetta er eingöngu gert til þess að forðast rugling:

hugsa um e-n
care for sby, care to sby's needs

4.2.3

Í skýringum þar sem orðasambönd koma fyrir er merkið ~, (tilda), og ~~, (tvöföld tilda), notað sem stytting fyrir allt uppflettiorðið eða hluta af því. ~ er notuð til að tákna uppflettiorð sem ekki er skipt með skástriki:

iðinn adj

diligent, industrious
~ við kolann (= iðinn við kolann)
persevering

í·grip n pl

gera e-ð í ~um (= gera e-ð í ígripum)
do sth on the side

~ er líka notuð í stað þess hluta uppflettiorðsins sem er fyrir framan ská strikið:

ímugust/ur m

hafa ~ á e-m (= hafa ímugust á e-m)
dislike sby

~~ er notuð þegar uppflettiorði er skipt með skástriki en allt orðið á að koma fram í dæminu:

kynn/ast v refl (-tist, -st)

~~ e-m
get acquainted with sby, get to know sby

4.2.4

Svigar eru notaðir um þann hluta orðasambands sem valfrjálst er að nota og getur þess vegna fallið brott í ákveðnum tilvikum:

þol·rif n pl

reyna (á) ~in í e-m
put sby to the test

  [p. 17]  

4.2.5

Skástrik er notað til að sýna val innan orðasambanda:

fisk/ur m (-s, -ar)

fish
e-ð/e-r er ekki upp á marga ~a
sth/sby is not up to much

5. Orðasambönd ein sér

Stundum er uppflettiorðið ekki þýtt beint yfir á ensku sem eitt orð heldur aðeins sem hluti orðasambands. Þá kemur tvípunktur á eftir orðinu, því næst orðasambandið og þá þýðing þess. Þetta gerist oftast þegar orðið kemur einungis fyrir í bókinni í föstum orðasamböndum eða þegar bein samsvörun orðsins er ófinnanleg sem sérstakt orð á ensku:

þrándur m

vera e-m ~ í götu
be an obstacle to sby

6. Margræðni

6.1 Einstök orð

Mörg íslensku uppflettiorðanna hafa fleiri en eina merkingu. Þá eru ólíkar merkingar tölusettar sérstaklega og aðgreindar með samheiti eða útskýringu á íslensku:

ná·kvæmur adj

1. (áreiðanlegur) exact, precise
2. (gaumgæfilegur) thorough, thoroughgoing
3. (vandlegur) careful

6.2 Orðasambönd

Stakt orðasamband er oft sett í sértölusettan lið:

reynd f (-ar, -ir)

1. (reynsla) experience
2. (veruleiki) reality
3.
í ~
in practice

6.3 Phrases

Þegar uppflettiorð kemur fyrir í mörgum orðasamböndum er þeim safnað saman í sértölusettan lið sem merktur er phrases. Innan þessa liðar er orðasamböndum raðað nokkurn veginn eftir stafrófsröð og þá yfirleitt tekið mið af forsetningum eða atviksorðum í orðasambandinu:

kast/a v (dat) (-aði)

1. (varpa) throw, fling, hurl
2. (ala afkvæmi) foal
3. phrases
~~ eign sinni á e-ð
claim sth as one's own
~~ kveðju á e-n
greet sby briefly
~~ rýrð á e-ð
belittle sth
~~ af   [p. 18]   sér vatni
make water, take a leak
~~ aftur
reflect
~~ e-u fram
throw out a remark
~~ fram vísu
make up a quatrain on the spot
~~ mæðinni
take a breather
~~ upp
vomit, throw up

7. Aðrar merkingar innan greina

7.1 Orðsgreinar sagna og aðrir aðgreiningarþættir

7.1.1

Tölusettir liðir á eftir sögnum hefjast stundum á merkingu sem gefur til kynna hvaða málfræðilegt form sé þar að finna: impers merkir ópersónulegar sagnir, refl merkir miðmynd, pp lýsingarhátt þátíðar og prp lýsingarhátt nútíðar:

dett/a v (datt, duttu, dottið)

1. (hrapa) fall, drop
2. (missa fótanna) fall, stumble and fall
3. impers
mér ~ur e-ð í hug
sth occurs to me
það datt yfir mig
I was amazed…

Miðmyndarnotkun er oft sýnd með þessum hætti:

leita…

2. refl
~~st við

try

7.1.2

Þegar sögn stýrir mismunandi föllum í ólíkum merkingum er henni skipað samkvæmt því í flokka A. og B. Þegar sögn hefur verið þannig flokkuð bera frekari liðir merkingarnar C., D. o.s.frv.:

ausa v (dat/acc) (eys ; jós, jusu, ausið)

A. (dat) (taka með ausu) scoop, ladle
~ skömmum yfir e-n
pour abuse on sby
B. (acc)

1. (~ bát) bail
2.
~ barn vatni
baptize a child…

hen/da v (dat/acc) (-ti, -t)

A. (dat)

1. (kasta) throw
2. (fleygja) throw away, discard
B. (acc)
1. (grípa) catch
~~ e-ð á lofti
catch sth in midair
2. phrases
~~ reiður á e-u
grasp (the significance of) sth
~~ gaman að e-m
make fun of sby
C. impers
það ~ti mig
it happened to me
D. refl dash, rush

7.2 Forsetningar

Forsetningar í íslensku þjóna oft hlutverki atviksorðs. Orðsgreinum þeirra er skipt niður á svipaðan hátt og gert er við sagnir:

í prep /adv

A. prep (acc)
1., etc.
B. prep (dat)
1., etc.
C. adv

  [p. 19]  

8. Merkingar varðandi málnotkun

8.1 Merkingarsvið

Það hefur verið stefna höfunda þessarar bókar að hafa sem allra fæstar merkingar sem sýna málnotkun. Stundum er þó upplýsingum um merkingarsvið bætt við innan sviga á eftir ensku þýðingunni:

reit/ur

3. (~~ á taflborði) square (in chess, etc)

8.2 Óeiginleg merking

Yfirfærðar merkingar eru allajafna ekki merktar sérstaklega til aðgreiningar frá bókstaflegum. Þegar uppflettiorð hefur skýrt aðgreinda yfirfærða merkingu sést það annað hvort á því að hún kemur fram í sértölusettum lið með þýðingu:

yfir·bragð n (-s)

1. (útlit) appearance
2. (yfirskin) pretext, excuse
eða því að hún birtist í orðasambandi sem sýnir yfirfærðu merkinguna greinilega:

tugg/a f (-u, -ur)

chewed mouthful
gömul ~~
cliché

8.3 Orðasambönd og stílblær

8.3.1

Talmálsorð og orðasambönd á íslensku eru að svo miklu leyti sem unnt reyndist þýdd með enskum orðum og samböndum sem hafa sams konar talmálsbrag.

8.3.2

Þegar íslensk orðasambönd eru þýdd með enskum orðatiltækjum sem hafa á sér talmálsbrag og eru ekki bókstaflegar þýðingar heldur eins konar snaranir eru ensku orðasamböndin afmörkuð með einföldum gæsalöppum:

fíl/a v (acc) (-aði)

~~ e-ð vel, ~~ e-ð í botn
‘be really into sth'

8.3.3

Engar sérstakar merkingar eru notaðar til að sýna slangur eða óformlega málnotkun.

8.3.4

Fornt eða skáldlegt orðfæri er algengara í daglegu máli á Íslandi en víða annars staðar. Þau orð eru merkt með poet.

fold f (-ar)

poet ground, land


Go up to Top of Page