University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Oktober 1917)

"Fanger vedbliver at Komme ind"--Tyskere som har overgivet sig ses sammen med deres Britiske Tilfangetagere:,   p. 15 PDF (395.2 KB)


Page 15


0         VERDENSKRIGEN I BILLEDER.         15
I-
0
O!I
I
i
6
" FANGER. VEDBLIVER AT KOMME IND "-TYSr.ERE SOM HAR OVEROIVET SIG
SES SAMMEN MED
DERES BRITISKE TILFANGETAGERE: (I) TYSKE OFFICERER VENTER PAA AT BLIVE UDSPURGTE;
:    (2) FANGER UNDERS0GES.
------                --
0
VERDENSKRIGEN I BILLEDER.        15
I .                                   
       I .
I
7
. -1- ... -.. I
I
0
I
7
1
. _
_
15
------ - --------------------        - -   --T-   -   -  
              --------
I
6
:
_
=
I


Go up to Top of Page