University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Oktober 1917)

"Fanger vedbliver at Komme ind"--Tyskere som har overgivet sig ses sammen med deres Britiske Tilfangetagere:,   p. 15 PDF (395.2 KB)


Page 15

[page image]

Go up to Top of Page