University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Oktober 1917)

Britanniens osmorg for sine Saarede,   pp. [2 and 3]-[6 and 7] PDF (2.5 MB)


Page [2 and 3]


2-VERDENSK:
I
41
IOILLEDER.-3
BRITANNIENS OMSORG FOR SINE SAAREDE: (1) HVOR' DE SAAREDE F0RST BEHANDLES:
EN SCENE UDENFOR
(3) EN FIRE.MANDS BAARETRt)LJE KOMMER TIL AMBULANCESTATIONEN; (4) EN BAARE
PAA MJUL;
EN AMBULANCESTATION NAR FRONTEN; (2) INDBRINGELSE AF DE SAAREDE PAA EN LET
JERNBANE;
(5) SAAREDE BRINGES IND I EN AMBULANCEVOGN VED EN AMBULANCESTATION NAR FRONTEN.
- i
-
=
-
j 0 S
     -   I            ------ -   --  ---
I i
- : - - L - --
I
. I
1
i
---                                   
                --- ----
I 1. I
-   ------            --- -- ---  - -----        
                            -     -   -----
-  --------- -
I
w
|
1
Rt
w
IC


Go up to Top of Page