University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

Engelske virksomhed mod Luftskibe i Frankrig øg Italien,   p. 10 PDF (856.0 KB)


Page 10

[page image]

Go up to Top of Page