University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(August 1918)

Londoner-Drenge og Piger erindrer gamle Disciple fra deres Skoler,   pp. 32-[33] PDF (978.5 KB)


Page [33]

[page image]

Go up to Top of Page