University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Britiske Tropper indkvarterede i en italiensk Landsby,   p. 27 PDF (436.0 KB)


Page 27

[page image]

Go up to Top of Page