University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Hvorledes den britiske Fisker bekæmper U-Baadene,   p. [16 and 17] PDF (795.2 KB)


Page [16 and 17]

[page image]

Go up to Top of Page