University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

Med de Britiske hære i vest,   p. 3 PDF (396.0 KB)


Page 3

[page image]

Go up to Top of Page