University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Oktober 1917)

Den græske hær i felten,   p. 32 PDF (416.3 KB)


Page 32

[page image]

Go up to Top of Page