University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Oktober 1917)

"Kamerad! Kamerad!"--Tyskere, der overgiver sig paa den Franske front,   pp. 24-25 PDF (853.1 KB)


Page 25

[page image]

Go up to Top of Page