University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder: fra de allieredes fronter

Source:

Verdenskrigen i billeder: fra de allieredes fronter
No. 22
Kobenhavn: I Kommission for Danmark og norge hos V. Pios Boghandel, Dec. 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191812

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover] Verdenskrigen i billeder

[Title page] Verdenskrigen i billeder: fra de allieredes fronter, p. [1]

Engelske Hærførere i Felten, p. 2

Marschal Foch, malet af en engelsk Kunstner, p. 3

En Prins som Flyver, p. [4 and 5]

Vind-og Vejr-Beretninger til den engelske Hær, p. 6

Fjenden faar Sandheden at vide, p. 7

Tyskerne paa Tilbagetog, p. [8 and 9]

"Gott mit uns", p. 10

Det befriede Belgien, p. 11

Ostende og Zeebrügge, p. [12 and 13]

Den franske Præsident ved Porten til Lille, p. 14

Lille's Velkomst til den engelske Soldat, p. 15

Østrig faar Naadestødet, p. [16 and 17]

Ved den engelske Front, p. 18

Hvorledes 46de Division gik over St. Quentin-Kanalen, p. 19

Et kejserlig-kongeligt Rige, som er gaaet tilgrunde, p. [20 and 21]

Krig mod det røde Kors, p. 22

En Hær af Døde, p. 23

Ombord i den franske Flaade paa Havet, p. [24 and 25]

I det tyske Tilbagetogs Spor., p. 26

Hertuginden af Sutherland dekoreres af Franskmændene, p. 27

Tyrkiet overgiver sig til de Allierede, p. [28 and 29]

Ørkenens Skib, p. 30

Erobringen af Syrien, p. 31

En barbarisk Forbrydelse, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page