University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
No. 21
Kobenhavn: I Kommission for Danmark og norge hos V. Pios Boghandel, 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191811

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

Tabene ved U-Baadenes Virksomhed genoprettes, p. [2 and 3]

En U-Baad ødelægges af en Dybvandsbombe, p. 4

En engelsk Destroyer giver forbisejlende Handelsskibe Instruktioner, p. 5

Betonpramme under Bygning paa et engelsk Værft, p. 6

En U-Baads »Viser« paa et amerikansk Slagskib, p. 7

En ordentlig Samling af de "Feltgraa", p. [8 and 9]

En Dag-Patruljering paa Vestfronten, p. 10

Se engang paa de to Billeder! En talende Modsætning!, p. 11

Sejrens Frugter, p. [12 and 13]

Engelske og franske Tanks i Virksomhed, p. 14

Scener fra Slagmarken, p. 15

De store engelske Sejre i Palæstina, p. [16 and 17]

En tysk Generals "Hule", erobret af Englænderne, p. 18

Natlige Scener paa Vestfronten, p. 19

Franske Tropper angriber, pp. 20-21

Tyske Soldater, som Amerikanerne har taget til Fange, p. 22

300,000 Mand om Maaneden, p. 23

Tyskernes Hærværk paa deres Tilbagetog, p. [24 and 25]

Hds. Maj. Dronning Mary besøger invalide Soldater, p. 26

"Tommy" paa Rekonvalescens i Frankrig, p. 27

Den tyske Alliances Sammenbrud, p. [28 and 29]

Hvorledes Tyskland koloniserer, pp. 30-31

Paa Orlov, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page