University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
London: Hodder & Stoughton, Juli 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191807

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

En af Franskmændene erobret tysk Tank, p. 2

"For Tapperhed"--Britiske Helte, som har faaet Victoria-Korset, p. 3

Hver Fodbred Land gøres den fremrykkende Fjende stridig. , p. [4 and 5]

En Ven i Nøden, pp. 6-7

Springet over Atlanten, p. [8 and 9]

Australiere og Ny-Zeelændere paa Vestfronten, p. 10

Sir Douglas Haig holder Revue over Kanadiere, p. 11

De forenede Staters Flaade i europæiske Farvande, p. [12 and 13]

En fransk Kirkegaard skændet af Tyskerne, p. 14

Paa Vestfronten, p. 15

Et Epos paa Havet, p. [16 and 17]

En Destroyer gør det af med en U-Baad, p. 18

Et Mindesmærke over tysk Barbari, p. 19

Værfternes Kamp mod U-Baadene, p. [20 and 21]

Nye Ting i Stedet for gamle, p. 22

Hvorledes Børnene hjælper med ved Opsamling af Affald m. m., p. 23

Gas, Pigtraad og Granatild, intet bider paa de engelske Krigshunde, p. [24 and 25]

Det "rejsende" Køkken hjemme og ved Fronten, p. 26

Et Marketenderi for Landsbyskolebørn, p. 27

Felthærens Pulsaarer, p. [28 and 29]

Med den engelske Hær ved Palæstina-Fronten, p. 30

Med den engelske Hær ved Fronten i Mesopotamien, p. 31

Engelske kvindelige Brandfolk forhindrer en stor Eksplosion, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page