University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
London: Hodder & Stoughton, Februar 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191802

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

"Husk Edith Cavell", p. 2

Transport af Tropper med Orlov Tværsover London, p. 3

"Den Fineste Profession i Verden", p. [4 and 5]

Kvindelige Arbejdere i Britanniens Industrihær, pp. 6-7

Oxford Universitet i Krigstid, pp. 8-11

Fremragende Sønner af Oxford og Cambridge som døde for Fædrelandet, pp. 12-13

Cambridge Universitet i Krigstid, pp. 14-[16 and 17]

Store Britiske Kanoner og et Erobret Tysk Blokhus, p. 18

"Pligtens Vej", p. 19

Duer i Brug som Depechebærere, p. [20 and 21]

Tanke, der Rykker Frem til Kamp og Vender Tilbage med Trofæer, p. 22

Beskyttelse mod Gas paa Vestfronten, p. 23

Tyrken Drives fra Landet, Han har Undertrykt, p. [22 and 23]

Med den Amerikanske Hær i Frankrig, p. 26

Paa den Britiske Front, p. 27

Tysklands Sidste Kononi Erobret, p. [28 and 29]

I Mesopotamien, pp. 30-31

Brasilien i Krig med Tyskland, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page