University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
London: Hodder & Stoughton, Januar 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191801

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

Praktisk Økonomi, p. 2

Tillavningen af en Patriotisk Julebudding, p. 3

Krøbling Sættes til at Lære Krøbling, p. [4 and 5]

Britiske Børn Samler Kastanjer til Ammunition, p. 6

Tysklands Krig mod Børn, p. 7

De Allierede Nationers Folkedanse, p. [8 and 9]

Drenge-og Pigedeltagere i Britanniens Krigslaan, p. 10

Britiske Kvinder Arbejder paa Hospitalsrekvisiter, p. 11

Reparation af Soldaterstøvler, p. [12 and 13]

Historiske Trofæer til det Britiske Krigsmusæum, pp. 14-15

Den store Britiske Fremrykning i Palæstina, p. [16 and 17]

"R.I.P.", p. 18

"Dvaske" Granater, p. 19

Brugen af Træer ved Fronten, p. 20

Snilde Paafund paa den Britiske Vestfront, p. 21

Paa den Britiske Vestfront, p. [22 and 23]

Frankrigs Luftflaade, p. 24

Britaniens Ubegrænsede Reserver af Mandskraft, p. 25

Vandflyvemaskineskure paa Britiske Krydserskibe, pp. 26-27

Scener ved en af de forenede Staters Flyvelejre i Frankrig, p. 28

Bevogtningen af Søruterne, p. 29

Med den Britiske hær ovenfor Bagdad, p. [30 and 31]

Paa Palæstinafronten, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page