University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
London: Hodder & Stoughton, Oktober 1917
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191710

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

Britanniens osmorg for sine Saarede, pp. [2 and 3]-[6 and 7]

Slaget i Flandern, pp. 8-12

Der laves vej paa Slagmarken, pp. 13-14

"Fanger vedbliver at Komme ind"--Tyskere som har overgivet sig ses sammen med deres Britiske Tilfangetagere:, p. 15

Tysklands smadrede Forsvarsstillinger i vest, p. [16 and 17]

Krigen i luften, p. 18

Kanonerne, der smadrer de Tyske Løbegrave, p. 19

Slaget i Flandern--Britiske ingeniører i Arbejde, p. [20 and 21]

En Berømmelig bedrift i den Britiske flaades aarbøger, p. 22

Fangning af Undervandsbaade--der udlægges net fra et mindre Britisk skib, p. 23

"Kamerad! Kamerad!"--Tyskere, der overgiver sig paa den Franske front, pp. 24-25

Overrækkelsen af Wytschaete Kirkeklokken til den Belgiske Konge, p. 26

Amerika i London, p. 27

De forenede Staters Tropper i Kampzonen, p. [28 and 29]

Scener fra den Italienske front, p. 30

Den store Fører for det frie Rusland, p. 31

Den græske hær i felten, p. 32


Go up to Top of Page