University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Et Rekonvalescenthjem for Børn, der er blevet nerverystede ved Luftbombardement,   pp. 22-23 PDF (793.7 KB)


Page 22

[page image]

Go up to Top of Page