University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Med den britiske Flaade til Søs,   p. 19 PDF (400.3 KB)


Page 19

[page image]

Go up to Top of Page