University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Forberedelse af Nettene til at fange U-Baadene,   p. 18 PDF (453.7 KB)


Page 18

[page image]

Go up to Top of Page