University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Britiske Tropper afløser deres franske Allierede,   p. 10 PDF (414.7 KB)


Page 10

[page image]

Go up to Top of Page