University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(December 1917)

Britiske Skibsværfters Svar til U-Baadene,   p. [4 and 5] PDF (966.1 KB)


Page [4 and 5]

[page image]

Go up to Top of Page