University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

Kongen af Rumænien og hans heltemodige hær,   pp. 32 ff. PDF (632.6 KB)


Page 32

[page image]

Go up to Top of Page