University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Oktober 1917)

Den græske hær i felten,   p. 32 PDF (416.3 KB)


Page 32


DEN GRrESKE HER I FELTEN: GENERAL KRISTODULOS STUDERER ET KORT OVER SLAGOMRAADET.
rzl
z
z
(A
~r
z
UT
40
- ----- -      - -


Go up to Top of Page