University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

Kirken i Chateau Thierry,   pp. 32 ff. PDF (939.4 KB)


Page 32


VERDENSKRIGEN I BILLEDER
Kirken i Chateau Thierry.
, ;1
Vort Dillede er taget umiddelbart efter, at Chateau Thierry atter var blevet
besat al de Allierede under det andet Marne-Slag. Paa det
forste Billede ses det indre al Kirken i den Tilstand, i hvilken de allierede
iandt den. Den hellige Bygning var bleven brugt som Kaserne
at de tyske Soldater, og Sengestederne staar endnu opstablede i Koret. Tyskerne
havde endvidere samlet alle Kirkens Prydelser samt
Kobbersager fra Byen og bundtet dem sammen i Kirken, saa at de hurtig kunde
flyttes (se 2. Billede), men de Allierede drev dem bort,
forend de kunde bringe deres Bytte i Sikkerhed.
32


Go up to Top of Page