University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

Et engelske Tank-Detachement underholder franske Flygtninge,   p. 26 PDF (881.2 KB)


Page 26

[page image]

Go up to Top of Page