University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

Fransk Anerkendelse af den engelske Hær,   p. 23 PDF (782.8 KB)


Page 23

[page image]

Go up to Top of Page