University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

"Vive la France!" En Velkomst fra italienske Børn,   p. 22 PDF (774.2 KB)


Page 22

[page image]

Go up to Top of Page