University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

Engelske, franske og italienske Kampfæller mod Vest.,   p. 18 PDF (827.4 KB)


Page 18

[page image]

Go up to Top of Page