University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

Polakker, Serbere og Czecko-Slovaker, der kæmper for de Allieredes Sag.,   p. 15 PDF (738.3 KB)


Page 15

[page image]

Go up to Top of Page