University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

Sammen med Italienerne paa Vestfronten,   p. 11 PDF (875.5 KB)


Page 11


VERDENSKRIGEN I BILLEDER
Sammen med Italienerne paa Vestfronten.
. . x;:0:f:f :. : ,Z  .~ t: . . v.: .~ A  .Z  L~ . .11  :1 1 - - 
 III ::11 1  . I. . .: - --,: . -,  I  II 11-  .~ I,  . :
r
LI
;ke Tropper, sorn' kaniper paa Vestfronten, her
mrende Maade bragte den ostrigske Olfensiv til a
id vidundorlig Tapperbed fort en tmed utrolige V
re; Kinmpe mod ViAst Billedere fofrestiller: (1)
t;0 ;S : )0 : lt; :d0: over en Flod; I(3) it,
dereselKnamerater, der tidligere pa.
talien halt en Million Soldater ved
ig, Og ndu Jeegger Italien sit Lod'i I
i EFranske og italienske Skttdvagter
en VeJ. 0:      I
At paa
.serne
kaaten
n Bro
-
-11-ll,",ll,-,"I'll,'ll",,,;o ... .... --;,"-"-;;,-ll,l",,,,,,,,'ll,'ll"",,-l-;ll-l-,,,;,
-1-11-11-11
1 1


Go up to Top of Page