University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

En "Gotha" bragt ned af franske Flyvere,   p. 7 PDF (915.5 KB)


Page 7

[page image]

Go up to Top of Page