University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

En "Mønsterlandsby" for engelske Soldater, der er bleven utjenstdygtige,   p. 6 PDF (860.5 KB)


Page 6

[page image]

Go up to Top of Page