University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 20 (1918)

[Title page],   p. [1] PDF (382.8 KB)


Page [1]


VEREDNSKFRIGER
I BILLE DER
FRA DE ALLIEREDES FRONTER
Nr. 20.
1918
Malkepiger i de engelske Kvinders Landh&-r.
I KOMMISSION FOR DANMARK OG NORGE HOS
V. PIOS BOGHANDEL M K0BENHAVN
KROHNS BOGTRY.KERI


Go up to Top of Page