University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 19 (September 1918)

Kvindernes Hær deltager i forskellige Spil,   p. 32 PDF (540.3 KB)


Page 32

[page image]

Go up to Top of Page