University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 19 (September 1918)

Palæstina under engelsk Beskyttelse,   p. 30 PDF (526.7 KB)


Page 30

[page image]

Go up to Top of Page