University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 19 (September 1918)

Fjendens Bevægelser iagttages om Natten,   p. 26 PDF (509.6 KB)


Page 26

[page image]

Go up to Top of Page