University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 19 (September 1918)

Engelske og franske Soldater paa en erobret tysk Tank,   p. 23 PDF (587.9 KB)


Page 23

[page image]

Go up to Top of Page