University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 19 (September 1918)

Tyskernes Misbrug af det røde Kors,   p. 19 PDF (559.9 KB)


Page 19

[page image]

Go up to Top of Page