University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
No. 19 (September 1918)

En engelsk Destroyerafdeling i fuld Fart med skummende Kølvand,   pp. 2-3 PDF (1.1 MB)


Page 2

[page image]

Go up to Top of Page