University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(August 1918)

Saarede bringes i Vogne for at føres til ete fransk hospital i 3. Linie,   p. 3 PDF (497.0 KB)


Page 3

[page image]

Go up to Top of Page